Existuje minimálně 5 důvodů proč si vybrat právě nás:

1. SLEDUJEME SPOLEČNÉ ZÁJMY
Naše filozofie, systém práce a způsob poskytování služeb nás velmi významně motivuje rozhodnout se vždy ve Váš prospěch. Proto se budeme snažit trvale dosahovat společně stanovených cílů a dlouhodobě udržet Váš stabilní finanční růst. Náš vztah vůči Vám je jasně definován písemnou smlouvou, většina služeb je placená přímo a tam, kde je to možné a smysluplné, je naše odměna z větší části závislá na Vašich úsporách nebo zisku. Nejenom díky tomu jsme s Vámi stále na jedné „lodi“, takže pokud vyděláváte a bohatnete Vy, potom s Vámi rosteme i my.

2. POSKYTUJEME NESTRANNÉ PORADENSTVÍ
Protože nejsme závislí na provizi od třetích stran, můžeme svým zákazníkům doporučovat velice levné a efektivních finanční nástroje, za jejichž zprostředkování a administrativní zpracování nám jejich producent nezaplatí vůbec žádnou, nebo pouze přiměřenou odměnu. Před drahými produkty finančního trhu naopak důrazně varujeme, protože obsahují velmi tučné provizní odměny pro distribuční síť. Obchodníci těchto sítí jsou potom spíše motivovaní prodávat produkty s parametry, které jsou často dokonce v přímém rozporu s potřebami zákazníka. Pokud je navíc podobný styl prodeje prezentován jako „bezplatné finanční poradenství“, dochází k jasnému střetu zájmů a samozřejmě také ke zbytečné finanční zátěži toho, kdo si takové řešení „zdarma“ pořídí.

3. VOLÍME ÚSPORNÉ POSTUPY
Vaše úspora je jednou z největších priorit našich služeb. Proto Vám výsledek našeho snažení musí vždy přinést efekt v podobě vyššího zisku, při minimu vynaložených nákladů a s maximální možnou jednoduchostí zvoleného postupu. Toho lze dosáhnout nalezením a odstraněním zbytečných úniků ve Vašich finančních tocích, výběrem efektivních a flexibilních finančních produktů, nezatížených různými skrytými poplatky, které je nutné rozumně nastavit a správně umístit do Vašeho finančního portfolia. Neméně důležitá je také průběžná ochrana před ztrátami způsobenými cizími vnějšími vlivy. Tímto způsobem Vám pomůžeme ušetřit významnou část prostředků a z těchto úspor si pak můžete snadno dovolit využívat našich služeb.

4. NAVRHUJEME SROZUMITELNÁ ŘEŠENÍ
Naše práce pro Vás musí být vždy transparentní, pochopitelná a smysluplná. Nemusíte se tedy obávat žádných složitých a překombinovaných konstrukcí, které mají většinou za úkol pouze odvést Vaší pozornost od nějaké skryté záludnosti. Návrh, který pro Vás sestavíme musíme být vždy schopni jasně vysvětlit a doporučení z něj vyplývající podložit logickými argumenty.

5. PRACUJEME TÝMOVĚ
Kvalitu našich služeb garantují profesionálové s více jak desetiletou praxí v oboru, z nichž někteří se specializují přímo na konkrétní část finančního nebo kapitálového trhu. Díky velmi úzké vzájemné spolupráci takové skupiny odborníků jsme schopni pokrýt mnohem více Vašich potřeb a na znatelně vyšší úrovni odvedené práce, než pouze jeden „univerzální finanční poradce“. U nás máte vždy k dispozici svého osobního konzultanta, který je v součinnosti s celým týmem specialistů připravený Vám kdykoliv pomoci.