Co si představit pod pojmem Occamova (Ockhamova) břitva?

Jde o termín vyjadřující logický princip či zásadu úspornosti myšlení, od 19. století nazývaný podle anglického logika, františkána Williama z Ockhamu (1287–1347), podle kterého je nadbytečné dokazovat něco větším počtem argumentů než je nezbytně nutné, největší pravdy jsou vyjadřovány úsporně, jednoduše a srozumitelně.


Latinská definice tohoto principu zní:

Pluralitas non est ponenda sine necessitate.
tj. Množství (tj. důvodů, příčin) se nemá dokládat, není-li to nezbytné.

Nebo v pozdější formulaci:

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
tj. Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.
 

To se dá interpretovat dvěma mírně odlišnými způsoby. První lze popsat takto:

Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.

Přesnější (užší) chápání Occamovy břitvy se týká částí jedné teorie:

Pokud nějaká část teorie není pro dosažení výsledků nezbytná, potom do této teorie nepatří.