Investiční espresso 2011/1

Investiční espresso
1/2011

aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011

OBSAH

1. Ohlédnutí za rokem 2010 – od získání licence po nastavení služby
2. Jak dopadla naše doporučení v předchozích espressech?
3. Příklad portfolia klienta, který v roce 2010 postupoval na základě našeho doporučení a zvýšil objem peněz v aktivní správě OCCAM CONSULT s.r.o.

1. Ohlédnutí za rokem 2010

a. Vznik a rozvoj investiční služby OCCAM CONSULT s.r.o.

V únoru 2010 jsme obdrželi licenci od ČNB na poskytování investičních služeb.V první polovině roku jsme se zaměřili na vytváření smluvních dokumentů a další nutné administrativy, navázáním spolupráce s dvěma investičními platformami a velkoobchodem s podílovými fondy , nastavením obchodování pro jednotlivé typy klientů. V druhém pololetí a počátkem letošního roku jsme pracovali na zlepšení naší analytické činnosti, uspořádali jsme první investiční semináře pro nové klienty.V současné době se intenzivně věnujeme nastavení srovnávacích portfolií (běžně používaných naší konkurencí na českém trhu) tak, abychom Vám v nejbližší době ( záměr do konce 1.Q) mohli porovnávat výkonnost našich investic oproti průměru na trhu.

b. Co s námi klienti získávají ?

• Dvanáctileté zkušenosti s investováním klientských peněz
• Díky dvěma investičním platformám (řešení ojedinělé na trhu) větší možnosti, variabilitu portfolií a širší diverzifikaci
• Nízkonákladové produkty s nejmenšími poplatky na trhu
• Pravidelný servis
• Konzervativnější klienti vyšší výnos při zachování malé kolísavosti portfolií
• Dynamičtější klienti vyšší výnosy se zajištěním oproti výrazným poklesům portfolií v době velkých krizí
• Aktivní správu portfolií pro objem investice nad 250 000,- Kč

V investování preferujeme investiční certifikáty, burzovně obchodované fondy ETF a akcie. Otevřené podílové fondy používáme pro menší klienty, postupné investování nebo konzervativní produkty typu nemovitostních, dluhopisových nebo smíšených fondů. Zajištěné podílové fondy nenabízíme. Nepoužíváme pákové produkty, neobchodujeme klientům na úvěr.

c. Pro koho je služba určena

Jednoduše pro všechny , kteří chtějí zvyšovat svůj kapitál s lepšími výsledky , než tomu bylo dosud. Investiční služba je součástí komplexní péče o klientovi finance, včetně pojištění, financování nemovitostí úvěry atd.

Našich služeb mohou využít konzervativnější klienti, kteří hledají alternativu k termínovaným vkladům a stavebním spořením, kam dříve spořili většinu svých prostředků.

Pokud mají potencionální investoři zkušenosti s investováním do otevřených podílových fondů, mohou vyzkoušet investování do nízkonákladových fondů bez vstupních a manažerských poplatků.

Klienti s investovatelnými aktivy nad 1 milion Kč mohou zvolit dynamičtější investování do námi pečlivě vybraných akcií s potenciálem vysokého výnosu.

Následující graf ukazuje výkonost dynamického akciového portfolia za období necelého jednoho roku našeho fungování . Ukazuje srovnání naší výkonnosti portfolia v CZK, USD k celosvětovému akciovému indexu v USD.

2. Jak dopadla naše doporučení v předchozích espressech?

• Počátkem prosince roku 2009 jsme vydali první komentář pro klienty, kteří s námi byli připraveni investovat od obdržení licence od ČNB. Doporučovali jsme následující:

Již zhruba tři měsíce světové trhy prakticky nerostou (od konce srpna cca 5% – viz graf S¬&P 500 amerických firem), proto vidíme jako nepříliš opodstatněné komentáře některých analytiků o extrémním růstu v letošním roce. Pravda to byla v období od dubna do července, ale zde se spíše jednalo o srovnání předchozího velkého propadu. Celkově zůstáváme mírně optimističtí při respektování možné korekce trhů o 10 – 20%. Zatím je ale každá korekce na světových trzích využita k dokoupení pozic. Negativní zprávy jsou trhem poměrně dobře absorbovány (viz Dubai). Propad ekonomik se zastavil, firmy extrémně propouštěly a snižují výrobní kapacity, některé zkrachovaly (v USA 130 bank). Ti, kdo přežijí, budou mít volnější trh a možnost rychlého růstu zisků při vyšších maržích a cenách (jak se to pravidelně opakuje…). Navíc je nyní vše daleko levnější než dříve – nemovitosti, auta, výrobní prostředky. Stavební firmy pracují s minimální marží, jen aby měly zakázky. Firmy si navíc mohou lépe vybírat ze zaměstnanců a jejich mzdové nároky se značně snížily…

Co se pak dělo na trzích ukazuje graf S&P 500 (500 největších amerických firem) v podobě svíčkového tvaru(jedna svíčka = jeden den obchodování)

Nejprve růst, pak korekce v důsledku prvních potíží Řecka a projevu Obamy, ve kterých chtěl výrazně regulovat americký bankovní sektor. Následoval dlouhý růst do počátku května, kdy se začaly stupňovat problémy Řecka a dalších zadlužených zemí Eurozony. Ekonomika v USA a rozvíjejících se trzích se po krizi stabilizovala, firmy začaly vykazovat zlepšující se výsledky.

• Druhé espresso jsme vydávali 25.5. po výrazné korekci trhů

Jak je vidět na následujícím grafu indexu největších amerických firem, investoři vůbec nevzali na vědomí „pomoc“ EU Řecku a místo nákupů docházelo postupně k výprodejům. Zvláště ve čtvrtek 6.5. jsme zažili velké výkyvy na amerických burzách. Trhy vůbec nereagovaly na další pozitivní makroekonomická data z USA. . Firmy se začínají opět dostávat do zisku. Díky problémům v Eurozoně se vše samozřejmě ignoruje. Situace se následně částečně uklidnila, ale od konce minulého týdne akciové trhy opět oslabují. Nyní se nacházíme na spodní hranici započatého růstového trendu a u většiny velkých akciových indexů na hranici 200 denních klouzavých průměrů. Při významném proražení těchto hranic je vcelku možné oslabení o dalších 10 – 25%. Na druhou stranu se již nyní pohybujeme na úrovni cen v září loňského roku a jsou trhy jako Brazílie atd. které již nyní oslabily o cca 20 % od poloviny dubna. Normálně by to znamenalo velmi dobrou nákupní příležitost. Ale kdo ví….

Trhy se do dalšího vydání (30.8.2010) vyvíjely následovně, opravdu se jednalo o dobrou nákupní příležitost, jak se potvrdilo do konce roku a vlastně do současnosti

• Poslední espresso ze dne 30.8.2010 reagovalo na negativní náladu v médiích a mezi investory .V komentáři jsme rozebírali makroekonomickou situaci ve světě.

Současný stav ve světě

• Více než 70% velkých amerických firem ohlásilo nadprůměrné výsledky oproti prognózám analytiků. Většina z těchto firem je globálních s aktivitami mimo USA. Výkonnost je ovlivněna růstem v Asii
• Růst v Asii ovlivňuje i německou ekonomiku(následně i Střední Evropu) – výsledkem je 3% růst HDP
• Evropské unii pomáhá v růstu i výrazně slabší EURO vůči USD
• V Eurozóně roste inflace
• V USA skončily vládní stimuly při nákupu nových domů, stagnuje nezaměstnanost, stagnuje spotřeba, růst HDP se zpomalil na 1,6% Q
• Ve vyspělých zemích přetrvávají nízké úrokové sazby pro stimulaci růstu ekonomik, otázkou je, nakolik jsou banky aktivní při úvěrování firem
• I při průměrném růstu obratů a ziskovosti firem roste atraktivnost akcií k nákupu při jejich klesajících cenách, trhy začínají být přeprodané.
• V období dovolených se méně obchoduje, trhy mohou být náchylnější k větším výkyvům

Kdo více sleduje ekonomické rubriky novin, ekonomických serverů, „očekávání“ analytiků, jistě zaznamenal řadu opačných názorů na vývoj cen akcií. V minulých cca 14-ti dnech se objevily i některé zaručené zprávy o budoucím poklesu trhů(fenomén Hindenburg atd.), negativní pohled malých amerických investorů na budoucí růst US trhů

Historická stoletá (i více)zkušenost praví, že pokud se v novinách (dnes na internetu…) v nadměrné míře objeví a popisují obavy investorů o budoucí vývoj trhů je dobré začít nakupovat… A funguje to i naopak po dlouhém růstu akcií. Když všichni nakupují proto, že trhy předchozí rok, dva velmi dobře rostly, je dobré být velmi opatrný a připravit se na výprodeje…

Následující graf ukazuje, že naše strategie, zůstat zainvestováni v akciích , byla správná.

3. Příklad portfolia klienta, který v roce 2010 postupoval na základě našeho doporučení a zvýšil objem peněz v aktivní správě OCCAM CONSULT s.r.o.

Na dvou grafech je vidět postupné investování a navyšování původního portfolia. Postupný nákup v průběhu cca 8 měsíců vedl ke zvýšení objemu až na 3,5 mil.Kč z plánovaných cca 1 milionu Kč.

Protože se jedná o zkušeného dlouhodobého investora, investovali jsme mu dle dohody do dynamického akciového portfolia. Díky navýšení objemu peněz v aktivní správě se klientovi adekvátně zvýšil i absolutní zisk.

Dne 8.2.2011

Ing.Petr Slad, jednatelRubrika: OCCAM INVESTKomentáře

  1. Pavel Pustka:

    Testovací komentář

  2. Pavel Pustka:

    Komentář 2

Přidat komentář