VNITŘNÍ PŘEDPISY OCCAM CONSULT s.r.o.

úvod

Archivační řád

Archivační řád

Etický kodex

Etický kodex

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Organizační řád

Organizační řád

Pravidla přijímání a předávání pokynů

Pravidla přijímání a předávání pokynů

Pravidla řízení střetu zájmů

Pravidla řízení střetu zájmů

Reklamační řád

Reklamační řád

Řídící a kontrolní systém

Řídící a kontrolní systém

Tvorba a změna vnitřních předpisů

Tvorba a změna vnitřních předpisů