OCCAM CREDIT – investiční úvěry a hypotéky

Pořízení nemovitosti zvažujeme většinou ze dvou základních důvodů:

1 – nemovitostí řešíme vlastní bytové potřeby

Chceme-li pořídit nemovitost pro vlastní bydlení, velmi zásadně to ovlivní naše finanční toky. Většinou jde o výdej značné sumy peněz a není to investice, která by přinášela jakýkoliv pravidelný příjem, naopak vzniká spousta dalších pravidelných či jednorázových nákladů.

Proto je důležité tento krok velmi dobře promyslet a postavit ho do kontextu s dalšími finančními toky. Jsme připraveni Vám předat své zkušenosti a pomoci Vám celý tento proces hladce zrealizovat.

2 – nemovitost nakupujeme jako investiční nástroj

Jiné nároky zpravidla klade pořízení nemovitosti jako nástroje pro dosahování příjmu. Zde Vám pomůžeme nastavit financování tak, aby správně fungovaly všechny finanční toky a bylo možné inkasovat zisk.

OCCAM PROGRESS

plánování finančního růstu

OCCAM INVEST

aktivní správa kapitálu