Aktivní péče o portfolio

je službou pro investory, kteří vzhledem k velikosti svého portfolia požadují individuální přístup, vysoký stupeň ochrany a výrazně větší zhodnocení kapitálu, než jakého lze dosáhnout v produktech běžně dostupných na českém trhu.

OCCAM INVEST vychází z jednoduchosti řešení pro klienta a maximální transparentnosti.Využívá nízko-nákladových produktů a investičních platforem, které nejsou zatíženy zbytečnými poplatky. Nové investiční instrumenty jsou nejprve důkladně testovány, než jsou použity v klientských portfoliích.

Sestavování investičních portfolií se řídí následujícími základními pravidly:

 • koncentrace má své výhody, příliš velká diverzifikace se může vymstít
 • kolísavost cen není totéž co riziko, je dobrá pro načasování nákupu a prodeje pozic
 • aktivní přístupem se předchází nadměrným propadům investic, nepoužívá se metoda „kup a drž“
 • zaměření s výhledem na následující roky, nejen na příští čtvrtletí
 • kvalita akcie je důležitá stejně jako trend trhu
 • doporučení kam a kolik investovat souvisí s celkovým kapitálem klienta, ale také s výší jeho příjmů a výdajů

V kombinaci se službami finančního plánování zapadá služba OCCAM INVEST do mnohem širšího kontextu. Vše je například koordinováno s volným kapitálem, jinými investicemi nebo investičními úvěry, jimiž jsou zatížené nemovitosti klienta.

 • návrh portfolia je šitý přímo na klienta, nepoužívají se typová portfolia
 • klientům je pravidelně zasílán písemný přehled investic
 • společný zájem klienta a konzultanta, výše odměny, kterou klient platí, je z větší části závislá na dosaženém výsledku (zisku)
 • klient velmi snadno investuje do investičních certifikátů, ETF, akcií a dluhopisů, alternativně může být součástí portfolia také zlato, stříbro či diamanty
 • využívají se produkty a investiční platformy umožňující rychlou reakci na negativní události, které by mohly snížit hodnotu kapitálu

Díky opravdu velmi individuálnímu přístupu je služba vhodná i pro velmi konzervativní klienty, kteří hledají vyšší zhodnocení, než jaké lze dosáhnou na běžných spořících účtech či konzervativních podílových fondech. Potenciál služby OCCAM INVEST však nejvíce využijí investoři, kteří očekávají velmi nadprůměrné výnosy.