OCCAM INVEST

Změny v dynamických portfoliích

Čtvrtek, 31.Říjen, 2013

Od minulého týdne vybíráme zisky a snižujeme stav akciových pozic. Chceme si nechat hotovost pro případné nákupy při korekcích akciových trhů. V úterý jsme zajistili hodnoty dlouhodobě držených titulů. Je reálné snížení objemu tisku peněz v USA v horizontu 2-6 měsíců a tedy ukončení růstu hodnot akcií (především v USA, kde jsou indexy značně překoupené).


Výnos 122% za půl roku

Pátek, 29.Březen, 2013

Kdo nás poslechl v létě a investoval s námi do akciových instrumentů může být spokojen. V dynamických portfoliích dosahujeme nadstandartních výnosů díky strategiím a produktům , které klientům doporučujeme k nákupům.

Nejlepší výkonnost prokázal od 15.10. 2012 bonus certifikát na Infineon (německá technologická firma) :

BC Infineon

Certifikát je součástí dynamického portfolia na naší výchozí investiční platformě :

Dynamické portfolio_2013_03_28

Klientům s objemem portfolia nad 1 mil.Kč zřizujeme ještě jednu dynamickou platformu s odlišnou strategií investování pro větší diverzifikaci rizik.

Výnos od 1.6. 2012 je aktuálně vysoko nad 30% :

výkonnost od poslední korekce

 

ing.Petr Slad, jednatel


Naše účast na FONDS professionell KONGRESS 2013 v Mannheimu.

Pondělí, 4.Únor, 2013

Náš investiční tým se zúčastnil v Německu  největšího investičního kongresu pro profesionální poradce a firmy v Evropě, který se konal 30. – 31. ledna v Mannheimu.

zobrazit celý článek


Smíšené fondy

Pondělí, 10.Září, 2012

V následujícím espressu najdete zamyšlení nad tím, co by měly splňovat moderní smíšené fondy. Jeho součástí je rozbor smíšeného fondu C-Quadrat Arts Best Momentum, který se prodává klientům v ČR nebo je součástí investičních životních pojištění.
Investiční espresso_Ex_ 3_2012_smíšené fondy


Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Středa, 25.Červenec, 2012

Důchodová reforma přináší řadu změn, kterým běžný občan příliš nerozumí a zároveň je z médií ovlivňován názory, které často vyvolávají negativní reakce.

Můj názor, jak k problematice přistupovat z pohledu klienta je v následujícím příspěvku.

Důchodová reforma_2012_09_05_Ext

Modelové příklady jsou vypočítány zde.

Výplaty v II.důchodovém pilíři_příjem 20 – 40 000

Výplaty v II.důchodovém pilíři_ příjem 60 – 100 000

Kalkulace jsou provedeny na současné úrovně důchodů.

ing. Petr Slad, jednatel


Aktuálně nakoupené pozice v klientských portfoliích

Úterý, 17.Červenec, 2012

Jako doplněk k investičnímu espressu přidávám nakoupené pozice v portfoliích na základní investiční platformě k datu 30.6.2012. Pro přehlednost jsou rozděleny na tři přílohy.

Dynamické-investiční-certifikáty_2012_07_14_ext.doc1_

Diskontní-certifikáty_2012_07_14_ext

Fondy_2012_07_14_ext.2


Investiční espresso 2012

Neděle, 15.Červenec, 2012

V příloze je uveden můj nepravidelný náhled na finanční trhy.

Investiční espresso_2_2012_Min

 

ing. Petr Slad, jednatel


Investovat do fondů, indexů nebo jednotlivých akcií

Neděle, 13.Květen, 2012

Nejsem příznivcem velmi široké diverzifikace přes množství indexů nebo podílových fondů. Výkonnost se pak velmi průměruje a je skoro lepší koupit jedno ETF na MSCI World a jedno na Emerging  Markets. Pro klienta to vyjde  prakticky stejně …

Raději kombinuji různé strategie, i od více správců (nemusíme vše řešit sami), kteří se portfoliím věnují aktivně a umí to.  Podstatné je i to, že máme různé produkty na stejnou třídu aktiv(např. akcie). Tímto způsobem diverzifikujeme portfolia a omezujeme  riziko toho, že se něco nepovede…

Všeobecně je investování do celých akciových indexů  pomocí ETF nebo fondů, kopírující příslušný index, zatíženo nakupováním  fundamentálně špatných firem, kterým se podnikatelsky nedaří nebo jsou ovlivněny recesí ve svém odvětví podnikání. To samozřejmě snižuje výnos investora.

V indexu jsou pak zastoupeny spolu s firmami, které mají před sebou  perspektivy dalšího silného růstu.

Výhodnost investování do jednotlivých akcií nebo basket_2012_05_12

V případě, kdy má investor větší objem peněz na investici, která se  již dá aktivněji řídit (zpravidla od 500 000,- Kč, lépe od částky 1 mil.Kč), pak se určitě vyplatí mít část portfolia  zainvestovanou přímo do jednotlivých akcií nebo vybraných skupin akcií (basketů) z jednotlivých akciových indexů. Koupí 15 – 20 akcií se vytvoří dostatečná diverzifikace této části klientského portfolia a zároveň se část peněz koncentruje do akcií s potencionálně velkým výnosem. Vše se nakupuje na bázi kombinace fundamentální a technické analýzy a to  jak jednotlivých akcií, tak i globálních akciových trhů.

Pokud se kupují akcie, které nejsou v hlavních světových indexech, přináší tento postup další výhodu. Růst takovéto akcie není tolik ovlivňován velkými indexy a zpravidla není korelován s indexy.

 

Možností a kombinací je řada, základem je mít možnost vše nakupovat online. Pracujeme s různými třídami aktiv, ale také s hotovostí, když je třeba.  Ke klientům přistupujeme velmi individuálně. Naší odměnou je podíl na zisku.

 

ing. Petr Slad, jednatel


Pravidelné investice – zamyšlení

Úterý, 8.Květen, 2012

Na finančním trhu (banky, pojišťovny, velké poradenské společnosti, pracující na provizní bázi atd.) neustále narážím na argument typu : klienti investujte dlouhodobě pravidelně do akciových fondů, omezíte tím riziko špatného nákupu, akcie dlouhodobě rostou, i když se akciové trhy propadnou, nakoupíte levněji atd. Samá pozitiva… Je to ale tak jednoduché? Jaké jsou asi výsledky této teorie v současné době?

Některé společnosti , jako je např. Ertrag&Sicherheit,  dokonce takto prodávají postupné investování do fondů ve spojení s hypotéčním úvěrem s odkladem splátky jistiny na 10 let s tím, že klient bude 10 let platit úroky na variabilní hypotéce a „jistinu“ si bude spořit do fondů. Klienta tak vystavují riziku zvýšení úrokových sazeb v tomto období a riziku nižšího výnosu investice. Výsledkem může být i to, že klient za 3 -4 roky může platit vysoké úroky(nyní velmi pravděpodobná varianta) a zároveň může nastat masívní korekce na akciových trzích. Klient může být – 30 % na investicích a zároveň platit třeba úroky ve výši 6 – 7 % … Pekelná kombinace, nechtěl bych se pak klientovi zpovídat….

 

Raději se vrátím zpět k pravidelným investicím.

Mají pravdu propagátoři pravidelných investic ?

Nejsou tam skrytá rizika?

Spoustu klientů podepisuje pravidelné investice na dlouhou dobu s předplácením poplatků prostřednictvím poradců. Jaká bude jejich motivace klientovi poradit i  za 2,3,5 a více let, když jim byla zaplacena slušná provize již nyní?

Jaký je efekt pravidelného investování i po 5 -10 – 15 letech?

 

Rizik v této teorii vidím nejméně 6, pokusil jsem se je dále seřadit dle důležitosti :

 1. po 5  letech vyprchá efekt průměrování nákupů  v dobách korekce akciového trhu
 2. akciové, dluhopisové a jiné trhy nemusí v poměrně dlouhém období růst
 3. měnové riziko u investic mimo oblast CZK
 4. psychologie klienta, klient bez servisu
 5. akciové trhy s nástupem internetu a online obchodování jsou mnohem volatilnější než dříve
 6. není moudré nechat vše na portfolio manažerech fondů, ti se navíc mění

Moje argumenty se pokusím vysvětlit dále, na pomoc jsem si udělal grafy výkonnosti hlavních akciových indexů od roku 2000 do dnešního data ( v příloze). 12 let považuji za dostatečně dlouhou dobu, umožňující vyvodit poměrně objektivní závěry.

Pravidelná investice do akcií vs. aktivně řízená portfolia_2012_05_07

ad 1) Velmi souhlasím s tím, že na počátku se nákupy průměrují a při poklesu trhů mám výhodu, že nakupuji levněji a při předpokládaném budoucím růstu na tom vydělám. Bohužel  toto pravidlo platí cca první 3 – 4 roky nebo jeden růstový cyklus ve výkonnosti akcií.

Konkrétní příklad si představte dle přiloženého grafu akciových indexů.

Klient začne investovat 1.1. 2000 částku 10 000,- Kč. Do poloviny roku 2003 trhy klesají (hlavně technologie a Emerging markets) až o 50%. Klient investoval 420 000 a bude cca – 25%, protože první investice budou vykazovat ztrátu až – 50% a poslední budou cca na 0%. Pak následuje dlouhá fáze růstu až do počátku roku 2008(4,5 roku) s průměrným výnosem 10 %.

Jak to vypadá s objemem jeho portfolia?

420 000* 0,75= 315 000 z počátečných investic se mu zhodnotí o 50%. 315 000 * 1,5 = 473 000

Bude dále investovat 10 000/M , celkem 54 M do počátku roku 2008. 10 000*54 = 540 000. Zhodnocení za tuto dobu je 50%, to ale platí pouze pro prvotní investice, konečné investice budou mít 0%. 540 000 se mi tedy zhodnotí cca o 25%.

540 000*1,25 = 675 000

 

Celkem bude mít klient naspořeno s výnosy cca 675 000 + 473 000 = 1 148 000,- Kč. Za 8 let vložil 960 000,- Kč.

Co se stane pak? Trhy za necelý rok spadnou o více než 50%. Klient tedy v říjnu 2010 má z 1 148 000 částku 573 750…. Naspoří dalších 100 000 za 10 měsíců. Tam nebude ztráta – 25% jako v letech 2000 – 2003, ale skoro celých 50%, protože nejvíce trhy spadly v říjnu 2008. Kalkulujme s částkou 100 000 – 40% ztráta( 40 000) = 60 000.

Celkem tedy bude mít po 8 letech pravidelného spoření na účtu investiční společnosti částku cca 635 000 – vstupní poplatky(kalkuluji 3%) = 616 000 Kč. U Ertrag&Sicherheit to bude ještě méně…

Od počátku roku 2000 do října  roku 2008 klient vložil 1 060 000,-Kč a má na kontě 616 000,- Kč. Ztráty i přes průběžné investování činí 414 000,- !!! Pokud byly investice částečně v cizích měnách, částka bude ještě daleko nižší. Domnívám se, že klient už dále investovat nebude  a svého „poradce“ vyžene. Pokud ne, v dalším cyklu se vše bude opakovat.

 

Příklad je ilustrační, výnosy přibližné, ale vše velmi dobře vystihuje realitu. Akciové fondy samozřejmě mohou být v portfoliu doplněny dluhopisovými aj. pozicemi, pokud se jedná o konzervativnějšího klienta. Ale i ten bude mít určitě část portfolia v akciích. O to hůř ztráty ponese a dříve skončí…

Jak tomuto stavu předejít, naznačují další grafy v příloze. Je jasné, že při narůstajícím objemu peněz z pravidelných investic je důležité aktivně řídit portfolia a vyvarovat se velkých propadů naspořených peněz.

 

ad 2) Z grafů vyplývá, že můžou být dlouhá nerůstová období. V 20. století to bylo 2x . 1930 – 1954 ( 24 let) a 1965 – 1983( 18 let). Mezitím byla velmi dobrá období růstu. V 21. století jsme začali období bez růstu  již od počátku století až do současné doby. Kdy výrazně překonáme minulá maxima při nynější politické konstelaci v Evropě, si nikdo netroufne předpovědět. Třeba ale finanční trhy a výnosy státních francouzských dluhopisů ukážou novému francouzskému prezidentovi správnou cestu… To je ale na další blog

ad3) příklad v bodě 1 ukazuje výnosy v původních měnách – pravděpodobně USD a EURO. Pokud by měl klient většinu portfolia mimo CZK, měl by výnos portfolií ještě nižší( o 20 -30 %) v důsledku posilování CZK. V případě dlouhodobých investic však nepovažuji za vhodné investovat do měnově zajištěných fondů. Je lépe zajištění provést samostatně pro celé portfolio. Někdy se vyplatí být v měnách mimo CZK, v dobách krizí CZK stejně jako další měny  EM oslabují. Pak je škoda být v měnově zajištěných fondech….

ad 4) Díky internetu a médiím jsou klienti daleko více ovlivňováni, nedodržují strategie a investiční horizonty. Pokud mají poradce, který chce zaplatit poplatky předem, a tím zinkasovat provizi, pravděpodobně se jim v budoucnu  nebude příliš věnovat. Servis již není z čeho zaplatit…

ad 5) Změny na trzích jsou větší a rychlejší než dříve. Může dojít k velkému přesunu kapitálu během chvíle.

ad 6) U většiny fondů nelze očekávat stabilní nadprůměrnou výkonnost např. v průběhu 10 – 20 let. Stejně tak země, odvětví, kam se investice nastavují mohou stagnovat nebo růst méně než odvětví nové nebo případně nové trhy.

 

Jaký z tohoto rozboru udělat závěr a omezit rizika, která popisuji?

 1. používat špičkové aktivní fondy, mít velký výběr v možnosti volit řešení vhodné pro klienty
 2. aktivně řídit portfolio dle ekonomické, politické a psychologické situace na trhu
 3. při dosažení základního objemu pro aktivní řízení portfolií – cca 300 – 500 000 Kč využívat i jiné produkty než otevřené podílové fondy. Využívat více strategií pro správu klientova majetku. Tím dosáhnout rozložení rizika velké ztráty z naspořených peněz
 4. používat online investiční platformy, které umožňují  postupné investování peněz a umožňují případně velmi rychle reagovat na změny na finančním trhu
 5. kromě otevřených podílových fondů mít dostatečnou nabídku dalších produktů
 6. mít možnost portfolio měnově zajišťovat
 7. být aktivní ve vztahu ke klientovi, vzdělávat jej, omezovat negativní vliv médií
 8. poskytovat klientovi kvalitní ,dlouhodobý a nezávislý servis

 


Investiční espresso č.4/2011

Neděle, 1.Leden, 2012

Poslední espresso roku 2011 komentuje aktuální situaci na finančních trzích a nabízí výhled na rok 2012.

 

Espresso_2011_č.4